Grzegorz Bienias

Urodzony 1958 roku we Włocławku.
W latach 1978 - 83 studiuje na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1983 roku uzyskuje dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Juliusza Joniaka.
Obecnie prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.


hosted on dunikowski.net